Els bastidors murals a paret estan especialment indicats per a zones amb poc espai com darrere de mostradors, passadissos etc.

Tota la sèrie Cremallera està construïda amb un mateix perfil amb puntes cada 75 mm per barres de 25 mm Ø que sostenen la peça pel seu interior i es recolzen en la cremallera pels seus extrems.

  • La separació entre puntes facilita la combinació de diferents diàmetres de peça aprofitant al màxim tot l’espai disponible.

  • Capacitat per exposar entre 10 i 12 peces els models de 204 cm d’alt i de 12 a 14 peces els de 244 cm. Tots dos existeixen en sortida de 30 cm especial per a confecció.

  • Usant el bastidor cremallera doble cara, s’aconsegueix encadenar diverses exposicions.

  • Les instal·lacions contigües amb aquests expositors, són funcionals i més decoratives.

Joc Bastidor Cremallera

Joc Bastidor Cremallera

204 cm d'alt. Ref. E06007
244 cm d'alt. Ref. E06011

Bastidor Cremallera doble cara

Bastidor Cremallera doble cara

204 cm d'alt. Ref. E06008
244 cm d'alt. Ref. E06012

Exemple combinació bastidors

Exemple combinació bastidors